De bedevaart (Hadj)

De jaarlijkse bedevaart naar Mekka, de Hadji, is een verplichting voor diegenen die lichamelijk en financieel in staat zijn om de Hadji uit te voeren. Jaarlijks gaan er ruim twee miljoen mensen, afkomstig uit de hele wereld, naar Mekka. Deze gebeurtenis biedt een unieke mogelijkheid om verschillende volkeren te ontmoeten. Alhoewel Mekka continu bezocht wordt, begint de eigenlijke Hadji in de 12e maand van de islamitische kalenderjaar. De Pelgrims hebben een speciale kledingdracht (Ihraam); simpele kleding die geen onderscheid maakt tussen klassen en cultuur zodat iedereen die de bedevaart verricht gelijk is voor Allah. Het verrichten van zeven omgangen rond de Ka’aba wordt Tawaaf genoemd. Ook moet er zeven keer tussen de gebergten Safa en Marwa gelopen worden en moet er om vergiffenis worden gevraagd in Arafat. Dit herinnert de mens aan het laatste oordeel. Het inachtnemen van Woeqoef (verblijf) in Arafat, het verrichten van Tawaaf om de Ka’aba, overeenkomstig de voorgeschreven wetten, wordt Hadji genoemd.