Donatie

Vereniging Dar as Salaam wordt door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met als RSIN nummer: 8166.21.032. Dit betekent dat al uw donaties/giften aan ons aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

U kunt uw donaties storten op:

ABN-AMRO Bank, rekeningnummer: NL85ABNA0560402368 t.n.v. Vereniging Daras Salaam