Quraanlessen

Het vergaren van kennis is farz(verplicht) voor elke moslim man en vrouw. Vergaar kennis vanaf uw wieg tot en met uw graf. (Hadies shareef)

Beste broeders en zusters in Islaam, Assalaamu alaikum w.r.w.b.,
Namens het bestuur van Dar-as-Salaam willen wij u graag het volgende mededelen; Sinds begin 2007 doceren wij structureel Quraan, Urdu en Diniyaat lessen in de moskee Dar-as-Salaam. Hiervan hebben al velen kunnen profiteren en zijn er veel broeders, zusters en kinderen die inmiddels Quraan en/of Urdu kunnen lezen. De lessen zijn voor een ieder bestemd. Broeders, zusters, jong en oud zijn allemaal welkom.

lesTijden

Quraanlessen worden elke zondag v/a 11:00 t/m 13.00 uur verzorgd worden door Hadji Abdur Raoef Imamdi en broeder Arshad Hussain. U kunt in zéér korte tijd leren om de Quraan te leren lezen of u kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het correct leren uitspreken van de Quraan. Als u al Quraan kunt lezen, dan kunt u ook onder begeleiding de Quraan uitlezen. Ook het leren van namaaz, surah’s en dua’s zijn mogelijk. Op de maandagen zijn er imaam opleidingen die gegeven worden door Maulana Shabier Dilmohamed (neem hiervoor contact op via email).

U bent elke zondag v/a 11:00 uur van harte welkom om langs te komen in de Moskee en in te schrijven. Hopende dat u gebruik maakt van deze belangrijke lessen, wensen wij een ieder alvast veel kennis en wijsheid toe.