Uitnodiging Laila-tul-Qadr Ied Namaaz en Ied Milan 2016

Beste Broeders, Zusters en lieve Kinderen in Islam, Assalaamu Alaikoem wa rahmatuLLaahi wa BarakatuH,

Namens de Jamaat Dar-as-Salaam wensen wij u nog veel vreugde en zegeningen toe in de laatste dagen van de heilige maand Ramadaan. Wij vragen de Almachtige om in het bijzonder in deze heilige maand al uw gebeden te verhoren en u en uw gezin te zegenen met de Rahmah en Barakaat van Ramadaan-ul-Kareem. Amien.

Laila-tul-Qadr

Zaterdagnacht 2 juli zullen we de nacht die beter is dan duizend maanden, doorbrengen in aanbidding.
Op deze avond zal onze eerwaarde Hafiez Moenieb Ahmad Qureshi de Heilige Quraan uitlezen Ien Sha Allah.
Voor Iftaar en Sehri wordt gezorgd. Siernie en hapjes zijn uiteraard van harte welkom.

  • Plaats : Betuwelaan 15 - 2036 GV Haarlem
  • Datum : Zaterdag 2 juli 2016
  • Tijd : 22:07 uur (Iftaar in de moskee)


Het programma staat onder leiding van onze Imam Gadim-e-Din Oemar Shabier Dilmohammed Naqshbandi.
Moge Allah Subhanahu wa Ta´aala al uw en onze gebeden verhoren Ien Sha Allah

Ied-ul-Fitr

!!! Ied-ul-Fitr zal woensdag 6 of donderdag 7 juli plaatsvinden Insha’Allah
U kunt dinsdag 5 juli v/a 22:30 uur bellen met Dar-as-Salaam.
Aanvang takrier om 09:30 uur en Ied Namaaz om 10:15 uur Ien Sha Allah
Fitranah is vastgesteld op 5 euro per persoon

Ied-ul-Fitr feest

Tevens nodigen wij u allen uit voor een gezamenlijke viering van de Ied-ul-Fitr feest d.m.v.:

  • Plaats : Betuwelaan 15 - 2036 GV Haarlem
  • Datum : Zondag 10 juli 2016
  • Inloop : 13:30 t/m 14:30 uur (Zohr namaaz en hapjes)
  • Begin Djalsa : 14:30 uur tot 16:00 uur


Sprekers: Hafiez Moenieb Ahmad Naushahi en Imam Hadji Assad Bholai
Hopende u allen in goede gezondheid te mogen verwelkomen, verblijven wij met broederlijke groet.
Wij wensen u allen alvast een zéér zegenrijke Laila-tul-Qadr en een héél prettige Ied-ul-Fitr toe.

Namens het bestuur,
Allah Hafiz, Wassalaam,
Hadji G.F. Hussain, Secretaris