AL-DJOEM’AH NAMAAZ

O, Gij die gelooft! Wanneer op Vrijdag de oproep tot het gebed is uitgezonden, haast u dan Allah gedachtig te zijn en verlaat de handel. Dit is beter voor u indien gij het weet.

en als het gebed geëindigd is, verspreidt u dan over het land en zoekt naar Allah's genade, en gedenkt Allah vaak, opdat gij moogt slagen.

Maar indien zij koopwaar of enig vermaak zien, gaan zij er haastig heen en laten u staan. Zeg: "Hetgeen bij Allah is, is beter dan vermaak en handel, en Allah is de beste Onderhouder."

Gouden tip v/d maand: Djoem'ah

Djoem’ah namaaz wordt elke vrijdag in de moskee verricht voor de mannen. In de wintertijden om 13:00 uur en in de zomertijden om 14:00 uur.
Nu de verbouwing v/d moskee voltooid is, kunnen vrouwen ook deelnemen aan de djoem’ah Insha’Allah.
Probeer elke week djoem’ah namaaz te lezen. Indien het niet elke week mogelijk is, probeer dan minimaal één keer per drie weken aanwezig te zijn. Zonder reden geen djoem’ah namaaz lezen is een zonde/goenah.
Probeer vrij te zijn of vrij te nemen, zonder uw baan in gevaar te brengen. Doe wel meer dan voldoende moeite.
Door djoem’ah namaaz te verrichten vergeeft Allah s.w.t. alle (kleine) zonden van de afgelopen week.
Qayamat zal op een djoem’ah plaatsvinden. Als u altijd djoem’ah verricht zult u beschermd zijn op deze dag.
Verricht zeker ook uw dagelijkse verplichte gebeden. Djoem’ah helpt u daarbij om goede gewoontes te krijgen.
Op de djoemah doen wij gezamelijk doewa voor alle overleden moslims. Neemt u ook hieraan deel?
Probeer uw broeders mee te nemen naar de moskee. U zult ook hun beloningen ontvangen.
Door naar de moskee te komen kunt u nader tot Uw Schepper komen. Verspreid deze boodschap zoveel mogelijk.
Moge Allah de Almachtige een ieder de kans en kracht schenken om deel te kunnen nemen aan de djoema. Amien