Agenda

darassalaam

Al-Djoem’ah namaaz

16-11-2018
13:45- 15:00
Dar AS Salaam

O,Gij die gelooft! Wanneer op Vrijdag de oproep tot het gebed is uitgezonden, haast u dan Allah gedachtig te zijn en verlaat de handel. Dit is beter voor u indien gij het weet.

Lees verder

darassalaam

Quraanlessen

18-11-2018
11:00- 13:00
Dar AS Salaam

Namens het bestuur van Dar-as-Salaam willen wij u graag het volgende mededelen Sinds begin 2007 doceren wij structureel Quraan, Urdu en Diniyaat lessen in de moskee Dar-as-Salaam. Hiervan hebben al velen kunnen profiteren en zijn er veel broeders, zusters en kinderen die inmiddels Quraan en/of Urdu kunnen lezen. De lessen zijn voor een ieder bestemd. Broeders, zusters, jong en oud zijn allemaal welkom.

Lees verder

darassalaam

Al-Djoem’ah namaaz

23-11-2018
13:45- 15:00
Dar AS Salaam

O,Gij die gelooft! Wanneer op Vrijdag de oproep tot het gebed is uitgezonden, haast u dan Allah gedachtig te zijn en verlaat de handel. Dit is beter voor u indien gij het weet.

Lees verder

darassalaam

Quraanlessen

25-11-2018
11:00- 13:00
Dar AS Salaam

Namens het bestuur van Dar-as-Salaam willen wij u graag het volgende mededelen Sinds begin 2007 doceren wij structureel Quraan, Urdu en Diniyaat lessen in de moskee Dar-as-Salaam. Hiervan hebben al velen kunnen profiteren en zijn er veel broeders, zusters en kinderen die inmiddels Quraan en/of Urdu kunnen lezen. De lessen zijn voor een ieder bestemd. Broeders, zusters, jong en oud zijn allemaal welkom.

Lees verder